Za Vas pripravimo in izvedemo tečaje kot osnovo za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij:

 

 • OBVESTILO: Tečaj klasične masaže telesa se bo predvidoma pričel izvajati konec meseca septembra oz. v začetku meseca oktobra 2024.
 • Računalništvo za prodajalce
 • Knjigovodstvo na računalniku
 • Angleški jezik, stopnje I do VI
 • Nemški jezik, stopnje I do VI
 • Nemški jezik, osvežitveni tečaj
 • Tečaj slepega tipkanja

Nudimo Vam kakovostno izvajanje in ugodne cene!!!

ZANIMIVI SODOBNI TEČAJI S PODROČIJ:

 

KOMUNIKACIJE:

 • Reševanje konfliktov
 • Uspešna pisna in ustna komunikacija

Izboljšajte komuniciranje s strankami in med zaposlenimi. Spoznajte načine uspešnega reševanja konfliktov in komunikacije.
 

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE:

 • Osnovni in nadaljevalni tečaj EXCELA.

Spoznajte nove metode dela s preglednicami in izdelajte najboljše analize.
 

TUJIH JEZIKOV:

 • Tečaj poslovne angleščine 1
 • Tečaji angleškega jezika za različne poklice
 • Poslovno sporazumevanje v nemškem jeziku

Sodelujete s poslovnimi partnerji v tujini? Po vaših željah pripravimo tečaje tujih jezikov s poudarkom na ustni komunikaciji.
 

POSLOVNO SPORAZUMEVANJE:

 • Tečaj funkcionalne pismenosti zajema ponovitev pravil slovenskega knjižnega jezika. Spoznali boste pravila in priporočila za tvorjenje vsebinsko, oblikovno in jezikovno ustreznih besedil.

 

RAČUNOVODSTVA NA RAČUNALNIKU:

 • Začetni in nadaljevalni tečaj z uporabo računalniškega programa.

 

TRŽENJA:

 • Najpomembnejši posel je dobiti kupce, ki bodo prinesli dobiček. Skupaj bomo ugotovili, kako naj bo podjetje tržno usmerjeno in kako naj izvaja družbeno odgovoren trženjski koncept.

 

PODJETNIŠTVA:

 • Izdelajte poslovni načrt in uresničite poslovno idejo na trgu.

 

ORGANIZACIJE IN MENEDŽMENTA:

 • Sodobni pristopi k vodenju zaposlenih se usmerjajo v individualno obravnavo posameznika. Uvajanje letnih delovnih razgovorov je začetek drugačnega pristopa k ravnanju s človeškimi viri. Pridobite napotke za pripravo in izvedbo letnih delovnih razgovorov.

 

SPECIALIZIRANI TEČAJI ZA PRIDOBIVANJE VEŠČIN:

 • Naučite se veščin šivanja v začetnem in nadaljevalnem tečaju.

 

Na vašo željo organiziramo tudi tečaje, predavanja in seminarje z izbranimi zunanjimi strokovnjaki za posamezna področja.

 

Izberite tečaj in sporočite nam svojo izbiro. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico.

Dostopnost